פיזז זה המון דברים - מויברטורים עד תוכן משובח...הנה האיזכורים בתקשורת