מגוון כתבות קובץ

עודכן ב: יונ 17

הארץ לייבלס

https://www.haaretz.co.il/labels/1.9858325חדשות ישראל בעסקים

https://kib.co.il/fizzz-%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%92%d7%94-%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%9c%d7%a2%d7%93%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%9c%d7%91%d7%a9%d7%94-%d7%aa%d7%97%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%94/

דה מרקר

https://www.themarker.com/labels/1.9363261